پرفسور شادمان

دکتر ارسلان شادمان درسال ۱۳۱۷ درشهرسنندج دیده به جهان گشود.درسال۱۳۳۷ دردبیرستان هدایت دیپلم ریاضی راکسب نمود.سپس دردانشسرای عالی لیسانس ریاضی گرفت.در کل دوران تحصیل رتبه ی اوّل کلاس بوده است.
پس ازپذیرش ازدانشگاه علوم پاریس (سوربن) به فرانسه عزیمت کرد.درمحضرریاضیدانان بزرگی موفّق به کسب دکترای ریاضی محض شد.به مدّت سه سال دردانشکده ی علوم دانشگاه پیکارددرفرانسه ریاضی راتدریس نمود.سال ۱۳۵۰ به ایران مراجعت کردواستادیاردانشگاه تهران گردید.اکنون با مرتبه ی استادی مشغول خدمت است.درسالهای ۱۳۶۰ تا۶۴ درنوشتن کتابهای ریاضی با آموزش وپرورش همکاری کرد.از آثاراو می توان به مواردزیراشاره کرد:
ترجمه ی کتاب « صورت دیفرانسیل»کارتان.
ترجمه ی کتاب « توپولوژی کلدوس بنیک »
جبر خطی مقدماتی، دانشکاه ابوریحان (۱۳۵۰)

مطالب مرتبط

متن خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *