انیمیشن2 ویدیوها

هه بوو نه بوو (قسمت دوم)

انیمیشن طنز کوردی (( هه بوو نه بوو )) دومین قسمت از ماجراهای کا اسکندر و باجی زم زم در انیمیشن هه بوو نه بوو این قسمت : باجی زم زم در بستر بیماری ست و کا اسکندر برای او نسخه تجویز می کند اما چه دارویی موشک 🙂 !!!

انیمیشن هه بوونه بوو (قسمت اول)

انیمیشن طنز #کوردی ((هەبوو نەبوو)) این قسمت : مخ زنی از طریق اینستاگرام توسط اســکــنــدر